Doradcy i Mentorzy Lean

Jesteśmy japońskimi wyszkolonymi doradcami ds. Produkcji LEAN, zajmującymi się doskonałością produkcyjną, wdrażając narzędzia i filozofię systemu produkcji Toyota (TPS), powszechnie określanej mianem "lean manufacturing". Naszym podejściem jest uwzględnienie kaizen lub ciągłe doskonalenie w celu wyeliminowania odpadów we wszystkich procesach biznesowych.

Widzenie konkretnych korzyści kaizen powinno trwać kilka dni, a nie tygodni czy miesięcy.

Dzięki doświadczeniu praktycznemu i doświadczeniu wdrożeniowemu nasi konsultanci pokazują klientom wymierne ulepszenia na poziomie firmy i poza nią, gdy cała organizacja zaczyna obejmować kulturę kaizen. W oparciu o naszą wiedzę, edukację i sukcesy w przeszłości, konsultanci Gembutsu przekształcają tradycyjnych producentów w potężne przedsiębiorstwa.

Projekty zostały przeprowadzone w Ameryce Północnej, Europie oraz Azji.