Polska gospodarka nie jest jeszcze innowacyjna. W tym względzie spośród krajów Unii Europejskiej, nasz kraj wyprzedza tylko Bułgarię, Łotwę i Rumunię. Jak temu zaradzić? Współpraca nauki i biznesu to fundament budujący gospodarkę opartą na wiedzy. Czy w polskich warunkach możliwe jest prawdziwe partnerstwo uczelni i przedsiębiorstw?

JAK NAJBARDZIEJ!

Międzynarodowy Instytut Rozwoju Biznesu przygotował całą serię możliwości współpracy.

Zależy nam na aktywnej wymianie doświadczeń oraz udostępnianiu naszej wiedzy studentom. W środowisku akademickim wyszukujemy "perełki" które kształcimy i rozwijamy we wszystkich naszych aspektach.

Stworzenie odpowiednich warunków wspomagających współpracę środowiska nauki i biznesu jest niezwykle istotne, wpływa bowiem na przyspieszenie rozwoju gospodarki oraz wspomaga działania eliminujące niekorzystne zjawiska na rynku pracy co jest jednym z naszych nadrzędnych celów. Potencjał, jaki wiąże się z funkcjonowaniem uczelni wyższych w otoczeniu gospodarczym jest ogromny: ośrodki kształcenia mogą stać się swego rodzaju katalizatorem rozwoju gospodarczego. Aby tego dokonać, konieczne jest jednak wypracowanie spójnych i przynoszących obopólne korzyści zasad współpracy środowiska biznesu z uczelniami wyższymi.

We współczesnej gospodarce kluczową rolę odgrywa wiedza – zarówno ta gromadzona przez przedsiębiorstwa, jak i ta pozyskiwana z zewnętrznych źródeł. Wiedza jest obecnie uważana za podstawowe źródło innowacji, a zdolność do rozwijania i wdrażania nowych technologii staje się stopniowo integralną częścią strategii nie tylko przedsiębiorstw, ale także całych gospodarek. Jednym z instrumentów realizacji tego wyzwania jest współpraca różnych podmiotów, m.in. MIRB i uczelni wyższych

Zachęcamy do sprawdzenia możliwości współpracy z nami! Chętnie podejdziemy do każdego wyzwania.