Praktyki

Na bezpłatne praktyki zapraszamy studentów kierunków ekonomicznych, marketingowych, informatycznych i administracyjnych.

Najczęściej poszukujemy praktykantów do działu księgowości, działu finansowego, oraz biura obsługi pracownika. Zdarzają się również praktyki w obszarze PR/Marketing.

Praktyki są bezpłatne i trwają miesiąc. Podczas tego okresu będziesz realizować zadania pod okiem opiekuna, który też udzieli Ci wsparcia w razie potrzeby. Na czas praktyk otrzymasz umowę o udziale w praktykach.

Jak aplikować?

Wybierz interesujące Cię praktyki wyślij do nas list motywacyjny - załącz też swoje CV.

Jeśli w tej chwili na naszej stronie nie ma praktyk, na które chcesz kandydować, wyślij nam swoje CV na instytut@instytutmirb.pl z tytułem PRAKTYKI.

Po co?

  • Dowiesz się, jak pracuje się w wielkiej firmie doradczej,
  • Zdobędziesz interesujące doświadczenie,
  • Masz możliwość uzyskania rekomendacji od bezpośredniego przełożonego,
  • Otrzymasz zaświadczenie o odbytej praktyce,
  • Masz szansę otrzymać propozycję współpracy po zakończeniu praktyk.


STAŻE

Organizacja staży dla studentów w ramach MIRB jest typową formą współpracy z uczelniami. MIRB zapewnia jedno lub kilka stanowisk pracy dla studentów-stażystów, których celem jest transfer profesjonalnej wiedzy i doświadczenia. Staże trwają z reguły od jednego do trzech miesięcy a na końcu podlegają podsumowaniu i ocenie. Dzięki temu student może je zaliczyć w poczet obowiązkowych praktyk podczas studiów. Czasami staże przeplatają się z normalnym procesem nauki studenta. Wtedy jeden-dwa dni spędza on na pracy (w ramach stażu) a trzy-cztery dni na nauce w ramach studiów. Rodzaje i długość trwania stażu różnią się w zależności od kierunku.

DARMOWE WYKŁADY FIRMOWE

Międzynarodowy Instytut Rozwoju Biznesu w celach nawiązania ogólnej współpracy organizuje darmowe wykłady dla studentów. Z reguły nasze darmowe wykłady ograniczone są do kilku sztuk w danym okresie jednak zdarza się również że stanowią one cały semestralny kurs.

PŁATNE KURSY PROWADZONE PRZEZ FIRMOWYCH EKSPERTÓW

Zapewnienie kursów w pełni opłaconych przez uczelnię w ramach których wykładają nasi eksperci i profesjonaliści, jest to najlepszy sposób na pozyskanie równowagi między teorią a praktyką. Zawodowi specjaliści dają unikalną szansę na zdobycie informacji jak rozwiązania teoretyczne sprawdzają się w praktyce. Ten rodzaj wykładowcy jest wysoce zainteresowany praktycznym wykorzystaniem badań naukowych oraz prezentuje wysoki poziom przydatności w nauczaniu studentów.

FIRMOWE CENTRUM SZKOLENIA NA UCZELNI

Zorganizowanie studenckiego centrum szkoleniowego w ramach danej uczelni jest możliwe o ile znajdzie się wystarczająco zaangażowanych chętnych studentów. Celem takiego centrum jest doskonalenie kompetencji, które w MIRB wymagane są na bardzo wysokim poziomie. Tego rodzaju centra są ściśle powiązane z MIRB. Ciągle poszukujemy nieodkrytych talentów na uczelniach, możemy ich pozyskać na wybranej uczelni (spośród młodzieży) a przy tym wspierać rozwijanie konkretnych umiejętności, które są w ramach naszej organizacji najwyżej cenione. MIRB zapewnia szkolenie przyszłych trenerów (uczelnianych instruktorów), którzy potem przeprowadzają szkolenia na uczelni. Dzięki temu firma zaoszczędza pieniądze na wstępnych szkoleniach w firmie (brak wydatków na kadrę) a uczelnia oferuje studentom unikalne możliwości rozwoju kompetencji, dzięki czemu każdy z partnerów osiąga korzyść ze współpracy. Koszty organizacyjne są z reguły dzielone pomiędzy partnerami.

WARSZTATY I SZKOLENIA W FIRMIE

Szkolenia wewnętrzne realizowane w firmie bazują na podejściu, że prawdziwe środowisko biznesowe sprzyja maksymalizacji efektu szkoleniowego. Jest to prawda. Jeśli studenci mają za zadanie przedyskutować np. kwestie innowacyjności – umiejscowienie tego rodzaju szkolenia w parku technologicznym wydaje się być dobrym rozwiązaniem. Studenci oprócz zdobycia wiedzy mają możliwość zobaczenia jak pomysły są wdrażane w życie.

ASYSTA W ZBIERANIU DANYCH DO STUDENCKICH PRAC DYPLOMOWYCH

Każdego roku miliony studentów zbliżających się ku końcowi studiów wyższych rozpoczynają prace nad własną pracą dyplomową oraz przygotowują się do jej obrony. W dużej ilości przypadków prace te powinne być oparte na praktycznych obserwacjach zjawisk biznesowych. MIRB chętnie udostępnia niektóre zebrane dane zainteresowanym studentom w tym celu wewnętrzne materiały dotyczące różnych aspektów działalności biznesowej są wykorzystywane w pracach dyplomowych. Jest to bardzo ważna forma pomocy wspierającej proces graduacji.

ZAMAWIANIE TEMATÓW STUDENCKICH PRAC DYPLOMOWYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA

Jest to znacznie bardziej zaawansowana forma współpracy ze studentami przygotowującymi się do ukończenia studiów. Z reguły bowiem to student przy wsparciu promotora wybiera temat i sprawdza dostępność niezbędnych materiałów. W sytuacji gdy MIRB poszukuje nowych metod rozwiązania wybranego problemu lub chce głębiej przeanalizować wybrany aspekt swojej działalności a student poszukuje tematu pracy badawczej organizacja tego rodzaju współpracy może być lepszym rozwiązaniem. Zamawianie tematów studenckich prac dyplomowych (na poziomie licencjata lub magistra) w szczególności gdy wypracowane wnioski mogą zostać wdrożone w firmie niesie korzyść obu stronom takiej umowy: MIRB otrzymuje darmową analizę wybranego aspektu a student otrzymuje szeroki zakres materiałów nad którymi może pracować oraz możliwość konsultacji bezpośrednio w firmie. Wyniki takiej współpracy są zazwyczaj bardzo dobre a w wielu przypadkach kończy się zatrudnieniem bezpośrednio u nas takiego absolwenta.

DEDYKOWANE WSPARCIE FINANSOWE DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO

Zapewnienie dedykowanego wsparcia finansowego dotyczącego rozwoju wyposażenia dydaktycznego, metod nauczania czy innych ważnych elementów procesu dydaktycznego wydaje się być dobrą drogą do zwiększenia obecności instytucji biznesowych czy publicznych w ramach struktur uczelnianych. Stosowanie dedykowanego wsparcia finansowego jest wynikiem zaangażowania MIRB w działalność dotyczącą społecznej odpowiedzialności a uczelniom pozwala na sprawną i coraz bardziej efektywną realizację nowych zadań, prowadzenie zajęć i kursów z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.