Instytut

Rozwoju

Firmy

IRF to cykl rozwojowy przygotowywany w oparciu o zbadane potrzeby szkoleniowe Organizacji.

Oferujemy Państwu wyjątkowe narzędzie pozwalające doskonalić umiejętności niezbędne nowoczesnym liderom.

  • Sprawdzimy, które kompetencje Państwa kadry kierowniczej wymagają wzmocnienia
  • Zaproponujemy tematy doskonalących modułów warsztatowych
  • Zrealizujemy zaplanowane w ramach IRF szkolenia
  • Przygotujemy raport i omówimy go na spotkaniu podsumowującym projekt