Międzynarodowy Instytut Rozwoju Biznesu (MIRB) powstał z prostej obserwacji - zawsze można zrobić coś więcej, niż robią to wykwalifikowani ludzie.

MIRB wypełnia tę lukę, zapewniając liderom operacyjnym zasoby, których potrzebują, aby wykonać zadanie. Kontaktując się z nami, możemy dostarczyć doświadczonego, lean konsultanta, który przekształci Twoją obecną pracę lub doświadczenie w zarządzaniu projektami tak, aby doprowadzić do poważnych pozytywnych zmian w biznesie.

Dzięki swojemu doświadczeniu dyrektor MIRB, Marcin Polkowski wie, jak wiele pomysłów biznesowych cierpi z powodu złego podejścia, więc od pierwszego dnia nacisk na MIRB było zapewnienie sprawnego przemieszczania się, bez odciągania klientów od podstawowego zadania polegającego na obsłudze klientów i rozwijaniu ich działalności.

Odkąd zaczęliśmy działać w 2010 r., Opinie klientów MIRB dowodzą, że firma zaspokaja znaczące zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe i w efekcie MIRB szybko rośnie razem z Wami.

MIRB nie odniósłby sukcesu bez swoich konsultantów. Współpracuje z nami wybitny zespół wybitnych specjalistów zajmujących się produkcją, którzy podzielają wizję Marcina na biznes i oferują szeroki zakres wiedzy operacyjnej.

NASZ CEL

Naszym celem w MIRB jest zawsze dostarczanie klientom satysfakcjonujących korzyści poza kosztem naszych usług. Widzimy projekty aż do końca, aby zapewnić naszym klientom osiągnięcie oczekiwanych wyników, a my mamy satysfakcję wiedząc, że dodaliśmy rzeczywistą wartość. Podejmij pierwszy krok w kierunku osiągnięcia celów biznesowych, kontaktując się z nami już dziś.

Nasze podejście do przełomowej transformacji

Dodajemy wartość poprzez rozwijanie wewnętrznych możliwości naszych klientów poprzez Lean Coaching, Training i Facilitation. Tworzymy tu kulturę ciągłego doskonalenia, która nie jest zależna od konsultantów.

Możemy pomóc Ci osiągnąć niższe koszty, poprawić wydajność i jakość oraz skrócić czas wprowadzania na rynek.

Co różni nas od innych szczupłych konsultantów? Zapewniamy naszym klientom indywidualne wsparcie w zakresie treningu, szkolenia i wsparcia, pomagając im budować kulturę ciągłego doskonalenia, niezbędną do sukcesu po naszym odejściu. Nie jesteśmy zainteresowani staniem się urządzeniami stałymi w naszych obiektach; Jesteśmy zainteresowani pomaganiem naszym klientom w samowystarczalnych, chudych organizacjach.