Szkolenia unikatowe


Rynek usług szkoleniowych w Polsce dojrzał do tego, aby poszukiwać czegoś więcej niż szkoleniowy mainstream. Coraz częściej uczestnicy klasycznych szkoleń przyjeżdżają na nie z nastawieniem „zesłańca”. Jednocześnie coraz częściej działy HR pytają firmy szkoleniowe: „Macie coś nowego?”. Istnieje wiele powodów poszukiwania szkoleń wykraczających poza dotychczasowy schemat. Starsi pracownicy przeszli w swojej karierze już wiele szkoleń i trudno ich czymś oczarować. Dlatego na kolejne szkolenie przyjeżdżają jako „zesłańcy”, a ich pierwsze pytanie na szkoleniu brzmi: „O której skończymy?”. Z kolei najmłodsze pokolenie, które zostało ukształtowane przez kulturę szybkiego tempa życia i pracy, ze zniecierpliwieniem ogląda slajdy Power Point z ciągle tymi samymi „śmiesznymi” clipartami ze standardowych zasobów Google Images.


Rynek szkoleniowy poszukuje zatem świeżej treści lub świeżej formy szkoleń, a najlepiej obu tych rzeczy naraz. Rozumiemy to doskonale. Dlatego Międzynarodowy instytut Rozwoju Biznesu stworzył trzy nowe linie szkoleń, które są unikatowe zarówno pod względem zawartości, jak i formy.


1. Treningi mentalne, które skupiają się na kształtowaniu właściwych nastawień, sposobów myślenia i postaw pracowników i menedżerów firm.

2. Warsztaty essence learningowe, krótkie, zwięzłe i zogniskowane na wąskim temacie formy szkoleniowe przeznaczone są dla zajętych pracowników i menedżerów, dla których dłuższe formy są uciążliwe.

3. Rozwiązania badawczo-szkoleniowe, które stanowią kompatybilne połączenie analizy stanu rzeczy (np. identyfikacja osobistych talentów) z warsztatami rozwojowymi.


Jesteśmy pewni, że ci z Państwa, którzy poszukują dla swoich pracowników nieszablonowych rozwiązań rozwojowych, znajdą w naszych propozycjach coś, co zaintryguje lub zainspiruje w poszukiwaniu nowych, interesujących kierunków i sposobów szkolenia personelu swojej firmy.